Rechta Advocatuur | HDL Advocatuur

Rechta Advocatuur is een handelsnaam van HDL Advocatuur B.V.

Historie

Rechta Advocatuur is opgericht in 2009 en gevestigd in het centrum van Amsterdam aan een van de mooiste stukjes van de Herengracht. De historische locatie straalt traditie en klasse uit, iets wat ook is terug te vinden in de dienstverlening van Rechta Advocatuur.

Doelgroep

Rechta Advocatuur is een kantoor dat zich hoofdzakelijk richt op het MKB en buitenlandse ondernemingen die voornemens zijn zich in Nederland te vestigen, of zich al hebben gevestigd. Alle aspecten die daarbij aan de orde komen, van oprichting en registratie van de vennootschap, tot het meedenken bij het opstellen van de statuten, de algemene voorwaarden, arbeidsovereenkomsten, agentuur-, licentie-, en huurovereenkomsten alsook de fiscale implicaties van bepaalde structuren behoren tot het werkterrein van Rechta Advocatuur.

Rechta Advocatuur adviseert en ondersteunt ondernemers ook in het vervolgtraject, waarbij het niet zelden voorkomt dat er geprocedeerd moet worden bij kantongerechten, rechtbanken en hoven, bijvoorbeeld vanwege het feit dat handelspartners hun betalings-, of leveringsverplichtingen niet nakomen, omdat er wordt gewanpresteerd of schade aan de onderneming wordt toegebracht. Rechta advocatuur heeft ruime ervaring met zowel het burgerlijke als het fiscale procesrecht alsook het beslag-, en executierecht.

Vanwege eerder opgedane kennis en werkervaring is Rechta Advocatuur ook thuis op rechtsgebieden, die grenzen aan het ondernemerschap. Hierbij valt te denken aan zaken die te maken hebben met tijdelijke invordering van het rijbewijs of met een echtscheiding, alimentatie of verdeling van een gemeenschap. Het is geen core-business van Rechta Advocatuur, maar recente ervaring is in huis om ook dergelijke zaken tot een goed einde te brengen.

Allianties

Rechta Advocatuur heeft een best-friend relatie met een zeer ervaren en deskundige IE advocaat, zodat ook al uw intellectuele eigendomsrechten via Rechta Advocatuur kunnen worden beschermd en in rechte gehandhaafd tegen inbreukmakers. Daarbij is met de in 2008 geïmplementeerde Europese handhavingsrichtlijn en de daaruit voortvloeiende mogelijkheden van een ex parte bevel en de integrale proceskostenveroordeling bij een IE kort geding reeds geruime ervaring opgebouwd.

Rechta Advocatuur heeft een strategische alliantie met een ervaren en deskundige advocaat ondernemingsrecht, gevestigd op hetzelfde adres als Rechta, waarmee dagelijks overleg wordt gepleegd. Uw ondernemingsrechtelijke vragen zijn daarmee ook bij Rechta Advocatuur in goede handen.

Over ons

Heleen over de Linden studeerde van 1985 tot 1991 Russische taal-, en letterkunde aan de univeriteit van Amsterdam. In 1988 studeerde zij tevens een jaar aan het Poesjkin instituut in Moskou. In 1991 behaalde zij haar doctoraal examen. In datzelfde jaar is zij beëdigd als vertaler Russisch. In de daarop volgende periode heeft zij haar eigen bedrijf gehad, gespecialiseerd in reizen naar Rusland voor Nederlandse en Vlaamse toeristen.

Van 2000 tot 2004 studeerde Heleen rechten aan de universiteit van Amsterdam met als afstudeerrichting Fiscaal recht.

Tijdens haar studie rechten werkte zij part-time bij Deloitte in de aangiftepraktijk. Na haar studie heeft zij haar carrière bij Deloitte voortgezet in de internationale adviespraktijk. In die tijd heeft zij ook stage gelopen bij Deloitte in Moskou.

In 2006 heeft Heleen de overstap naar de advocatuur gemaakt alwaar zij gewerkt heeft in de algemene praktijk op een middelgroot kantoor en op een nichekantoor, gespecialiseerd in het intellectuele eigendom.

Sinds 2009 houdt Heleen kantoor aan de Herengracht in Amsterdam en is zij werkzaam op de rechtsgebieden zoals elders op de website beschreven.

De officiële website gaat eind april 2010 live.

Lid van

Lid van orde van advocaten - BBM - NVAB

Tel. 020-7155944
Fax 084-7221445

HDL Advocatuur
Herengracht 518
1017 CC Amsterdam

Stel hier uw vraag, geheel vrijblijvend:

(uw vraag wordt discreet en binnen
twee werkdagen beantwoord).

Algemene voorwaarden download pdf